Покретне ствари опште намене

Покретне ствари опште намене или познатије као интендантска покретна средства (скраћено ИнПС) представљају средства којa служе за задовољење потреба и испуњавање радних задатака  ВС и МО, као и свакодневних животних потреба појединца.


- ПОДЕЛЕ

- КОНТРОЛА И ИСПИТИВАЊЕ

- РЕГУЛАТИВА