О нама

Војна контрола квалитета Сектора за материјалне ресурсе МО (ВКК) највиша је организацијска јединица Министарства и Војске у области контроле квалитета, чији је задатак да заштити кориснике средстава НВО и покретних средстава опште и посебне намене од неиспуњења уговорених захтева квалитета.

Врши контролу квалитета производа, процеса и система.

Контролише квалитет производа у свим фазама животног циклуса - од развоја преко серијске производње до отуђења производа из система одбране. Поред тога, ВКК извршава и задатке из области сертификације интегрисаних система менаџмента по стандардима: SRPS ISO 9001; SRPS ISO 14001; SRPS ISO 45001; SRPS ISO 27001; SRPS ISO 22000 и HACCP, као и по стандарду система одбране СОРС 9000/14 и 9000/21.
 
Представници Војне контроле квалитета активно учествују и у реализацији међународних споразума и конвенција о квалитету покретних ствари и животне средине, обучавању кадра из области квалитета и израђују прописе из области обезбеђења квалитета средстава НВО.