Где се налазимо

КОНТАКТ
ВОЈНА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Ратка Ресановића 1, 11147 Београд, Србија
Тел: +381 11 2051-022
Факс: +381 11 2505-880
E-mail: vkk@mod.gov.rs