Особе за контакт

Директор:
пуковник
др Ивица Марјановић, дипл. инж.
Телефон: 011/ 2051-021
Телефакс: 011/ 2505-880
E-mail: ivica.marjanovic@mod.gov.rs; vкк@mod.gov.rs

Технички секретар:
војни службеник
Славица Смаилагић
Телефон: 011/ 2051-022
Телефакс: 011/ 2505-880
E-mail: vкк@mod.gov.rs

Начелник одсека за контролу квалитета наоружања:
потпуковник
Станиша Тодоров
Телефон: 011/ 2051-484
Телефакс: 011/ 2505-880
E-mail: stanisa.todorov@mod.gov.rs

Начелник одсека за контролу квалитета војне опреме:
потпуковник
Драган Јовић, дипл. инж. маш.
Телефон: 011/ 2051-464
Телефакс: 011/ 2505-880
E-mail: dragan.jovic@mod.gov.rs

Начелник одсека за контролу квалитета ПС опште намене:

Телефон:
Телефакс:
E-mail:

Менаџер система квалитета:

Томислав Ђорђевић, спец.инж.орг.наук.
Телефон: 011/ 2051-486
Телефакс: 011/ 2505-880
E-mail: tomislav.djordjevic@mod.gov.rs


Технички администратор сајта ВКК СМР МО:
мајор
Владимир Пршић, дипл.инж.тех.
Телефон: 011/2051-487
Телефакс:
011/ 2505-880
E-mail:
vladimir.prsic@mod.gov.rs; prsic.vladimir@gmail.com