ПС опште намене-контрола и испитивање

Оцену квалитета производа вршимо по следећем: