Жалбе и приговори

ЖАЛБА

Жалба је захтев организације Сертификационом телу да поново размотри било коју по организацију неповољну одлуку сертификационог тела, а која се односи на жељени статус сертификације.

Неповољна одлука може да се односи на :
- одбијање прихватања пријаве за сертификацију,
- одбијање да се настави оцењивање,
- захтев за корективне мере,
- промене у обиму сертификације,
- одлуке да се одбије, смањи, суспендује или укине сертификација и
- било која друга мера која спречава стицање сертификације.

ВКК поступа са жалбама у складу са процедуром ВКК-3-01 Сертификација система менаџмента и ВКК-3-01-ПС-01 Правила сертификације.

ПРИГОВОР

Приговор је израз незадовољства, осим жалбе, упућен сертификационом телу од стране било које особе или организације у вези са активностима Сертификационог тела на који се очекује одговор.

ВКК мора да:
- размотрити оправданост приговора;
- предузме одговарајуће мере и оцени њихову ефективност;
- региструје све приговоре и предузете мере и
- одговори подносиоцу приговора.

Директор Војне контроле квалитета одлучује о приговорима од стране било које особе или организације у вези са активностима Сертификационог тела у складу са процедуром ВКК-3-01 Сертификација система менаџмента и ВКК-3-01-ПС-01 Правила сертификације.

Жалбe и приговори могу се упутити у писаној форми на адресу Војне контроле квалитета или путем e-mail на  vkk@mod.gov.rs .