Сертификоване организације

Војна контрола квалитета одржава регистар сертификованих организација који је јавно доступан и може се добити на писани захтев
( у било ком облику: e-mail, факс, допис, ...) заинтересоване стране у најкраћем року.