Појам НВО

Под наоружањем и војном опремом (НВО) подразумевају се: борбена средства и системи, убојна средства (муниција, минско-експлозивна средства, авио-бомбе, ракете, торпеда и друго) и друга средства намењена опремању Војске.
 


Опрема
ње обухвата: истраживање, развој, освајање производње, производњу, усавршавање, набавку, испитивање и обезбеђење квалитета средстава наоружања и војне опреме из домаће производње и увоза.

Војна контрола квалитета врши контролу квалитета средстава НВО у фазама развоја и освајања и обавља повремене и завршне контроле и оцењивање квалитета средстава НВО из серијске производње.